ΑΞΕΣΟΥAΡ

Τα αξεσουάρ περιλαμβάνουν πεντάλ, προαιρετικούς μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος και βάσεις που επιλεγμένα μουσικά όργανα της CASIO.

ΑΞΕΣΟΥAΡ

Τα αξεσουάρ περιλαμβάνουν πεντάλ, προαιρετικούς μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος και βάσεις που επιλεγμένα μουσικά όργανα της CASIO.

SC-800

Carrying bag with backpack function for CDP-S100, CDP-S350, PX-S1000 and PX-S3000

SC-800

Carrying bag with backpack function for CDP-S100, CDP-S350, PX-S1000 and PX-S3000

Η διαθεσιμότητα μοντέλων και/ή line-ups μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
Εξαιρούνται τεχνικές τροποποιήσεις και σφάλματα

SC-650

Practical and water-repellent backpack in black for the new CASIOTONE keyboards - with extra space for a score stand and accessories.

SC-650

Practical and water-repellent backpack in black for the new CASIOTONE keyboards - with extra space for a score stand and accessories.

Η διαθεσιμότητα μοντέλων και/ή line-ups μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
Εξαιρούνται τεχνικές τροποποιήσεις και σφάλματα

SP-34

3-pedal unit for CDP-350, PX-S1000 and PX-S3000

SP-34

3-pedal unit for CDP-350, PX-S1000 and PX-S3000

Η διαθεσιμότητα μοντέλων και/ή line-ups μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
Εξαιρούνται τεχνικές τροποποιήσεις και σφάλματα

SP-20

Υψηλής ποιότητας damper pedal για τα μοντέλα PX-S1000, PX-S3000, PX-560MBE, PX-5SWE, PX-360MBK, CT-X5000, CT-X3000, CDP-S100, CDP-S350, CT-X700, CT-X800

SP-20

Υψηλής ποιότητας damper pedal για τα μοντέλα PX-S1000, PX-S3000, PX-560MBE, PX-5SWE, PX-360MBK, CT-X5000, CT-X3000, CDP-S100, CDP-S350, CT-X700, CT-X800

Η διαθεσιμότητα μοντέλων και/ή line-ups μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
Εξαιρούνται τεχνικές τροποποιήσεις και σφάλματα

SP-3

Μονό pedal

Η διαθεσιμότητα μοντέλων και/ή line-ups μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
Εξαιρούνται τεχνικές τροποποιήσεις και σφάλματα

CS-68PBK

Basic stand in black for PX-S1000BK and PX-S3000BK

CS-68PBK

Basic stand in black for PX-S1000BK and PX-S3000BK

Η διαθεσιμότητα μοντέλων και/ή line-ups μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
Εξαιρούνται τεχνικές τροποποιήσεις και σφάλματα

CS-68PWE

Basic stand in white for PX-S1000WE.

CS-68PWE

Basic stand in white for PX-S1000WE.

Η διαθεσιμότητα μοντέλων και/ή line-ups μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
Εξαιρούνται τεχνικές τροποποιήσεις και σφάλματα

CS-46

Basic stand in black for CDP-S100 and CDP-S350

CS-46

Basic stand in black for CDP-S100 and CDP-S350

Η διαθεσιμότητα μοντέλων και/ή line-ups μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
Εξαιρούνται τεχνικές τροποποιήσεις και σφάλματα

AD-E95100

Προαιρετικός μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (9.5 Volt) για τα μοντέλα CASIOTONE, CTK, LK και SA.

AD-E95100

Προαιρετικός μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (9.5 Volt) για τα μοντέλα CASIOTONE, CTK, LK και SA.

Η διαθεσιμότητα μοντέλων και/ή line-ups μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
Εξαιρούνται τεχνικές τροποποιήσεις και σφάλματα

Η διαθεσιμότητα μοντέλων και/ή line-ups μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
Εξαιρούνται τεχνικές τροποποιήσεις και σφάλματα

PLEASE SELECT YOUR LANGUAGE